• 1
  • 2

عادل روح نواز نوازنده ی برتر و محبوب گیتار الکتریک، از محصولات اصل داداریو استفاده و حمایت میکند.

تشخیص سیم گیتار تقلبی از طریق سریال نامبر

آیا می‌دانید هر ست از سیم‌های اصلی داداریو سریال نامبر امنیتی  دارد که از طریق آن می‌توانید از اصل بودن سیم خود مطمئن شوید؟


search